KONTAKT

STUDIO VIDOQ
Żupnicza 17
03-821 Warszawa

SPRAWDŹ DOJAZD komunikacją miejską  jd-small
SPRAWDŹ DOJAZD SAMOCHODEM

Manager Studia
Dominika

studio@vidoq.pl
+48 698-209-122

Grupa VIDOQ Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, NIP: 951-23-38-497, REGON: 142918280, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Wydz XIII Gospodarczy KRS pod nr 0000384847, wysokość kapitału zakładowego 30 000,00 zł